Smidstrup forskole Vellingvej 37, Det Kongelige Bibliotek Sylvest Jensen Luftfoto 1959

Smidstrup forskole Vellingvej 37, Det Kongelige Bibliotek Sylvest Jensen Luftfoto 1959

Smidstrup forskole ca 1952

Smidstrup forskole ca 1952

Smidstrup forskole omkring 1952

 1. Karen Jensen
 2. Christian Quist, Mary
 3. Jørgen Borgholm, Søndagshvile
 4. Henning Møller, hønseriet
 5. Inger Ladegaard
 6. Astrid Troelsen, Clara og Niels
 7. Irma…
 8. Inge Hansen, gartner
 9. Linda Ditlevsen, murer Herluf
 10. Inge Ejby Hansen, Stokballegård
 11. Birthe Hviid, Emanuel Hviid
 12. Gudrun Mortensen, vognmand
 13. Kitty Petersen, huset bag ved Julius
Smidstrup skole Vellingvej 29. Dat er sandsynligvis lærer Thorsborg og kone, der står ved træet. Efter træets alder at bedømme, er billedet taget kort tid efter skolen blev bygget.

Smidstrup skole Vellingvej 29. Dat er sandsynligvis lærer Thorsborg og kone, der står ved træet. Efter træets alder at bedømme, er billedet taget kort tid efter skolen blev bygget.

Smidstrup skole blev bygget i 1857, hvor den afløste Rytterskolen på Madekærvej 7. Lærer Thorsborg flyttede med fra Rytterskolen til den nye skole på Vellingvej. Skolen havde bolig til læreren samt en skolestue, hvor børnene gik 18 timer pr. uge, men i 2 hold efter hinanden. I 1921 blev lærer Jens Corydon-Pedersen ansat som førstelærer. Han var førstelærer frem til skolen blev nedlagt i 1959. Corydon flyttede med om på Smidstrup-Skærup Centralskole, hvor han blev skolens første viceinspektør. Corydon købte skolen på Vellingvej, som han brugte til bolig, indtil han døde i 1973. Læs mere om Smidstrup skole i bogen "Smidstrup - spredte træk af sognets historie" side 303 til 305.

Smidstrup skole omkring 1915

Smidstrup skole omkring 1915

Smidstrup skole omkring 1915

 1. Hans Iver Hansen
 2. Svend Jul Larsen
 3. Henry Hviid
 4. Thuesen?
 5. ?
 6. Gunnar Hyldtoft
 7. Magnus Hansen
 8. Niels Thuesen
 9. Gustav Frandsen
 10. Carl Bøgh
 11. Søren Sørensen
 12. Niels Bjerre
 13. Chresten Hansen
 14. Lærer Andreasen
 15. Lars Chr. Andreasen, lærerens søn
 16. ?
 17. Anton Christensen
 18. Johannes Knudsen
 19. ?
 20. Aksel Hviid
 21. ?
 22. Peter Andreas
 23. Hans Hansen, søn af dagvognskusken
 24. ?
 25. ? Jacobsen
 26. Kathrine Andreasen, lærerens kone
 27. Aksel Udesen
 28. Christian Hansen, søn af dagvognskusken
 29. Axel Sørensen
 30. Laurids Frandsen
 31. Johan Juul Larsen
 32. Cathrine Sørensen, Egeland
 33. Mette Andreasen, lærerens datter
 34. Elvine Monrad
 35. ?
 36. Karen Margrethe (Tut) Juul Larsen
 37. Anna Frost
 38. Marie Hyldtoft Madsen, Stokballegaard
 39. ?
 40. Maren Andersen
 41. Misse Bøgh, Marie
 42. Hedvig Ladegaard
 43. Otilde Monrad
 44. Marie Knudsen
 45. Johanne Thuesen
 46. Anna Bøgh
 47. Edith Hansen
 48. Anna Jacobsen
 49. ?
 50. Else Andersen, Søndagshvile
 51. Margrethe Hansen
 52. Dorthea Thuesen
 53. Anna Hviid
 54. Johanne Hoffmann
 55. Esther Jensen
 56. Dorthea Hviid
 57. Martha Frandsen
 58. Dagmar
Smidstrup skole 1929

Smidstrup skole 1929

Smidstrup skole 1929

 1. ?
 2. ?
 3. Sinne Hvid, Hvidsminde St. Velling
 4. ?
 5. ?
 6. Gerda Mathisen, Præstemarksvej
 7. ?
 8. ?
 9. Ejnar Jensen, Præstemarksvej
 10. ?
 11. Marinus Stagelund, Præstemarksvej
 12. Carl Hvid, Hvidsminde St. Velling
 13. ?
 14. Sonja Nielsen, St. Velling
 15. Bjerg, Skolen
 16. Grethe Hvid, Hvidsminde St. Velling
 17. Minna Sørensen, St. Velling
 18. Milissa Petersen, gl. dyrlæge bolig
 19. Svend Aage, Børnehjemmet
 20. Jan, Børnehjemmet
 21. ?
 22. Peter Kim, Børnehjemmet
 23. Ove Ditlevsen, Præstemarken
 24. Kresten Nielsen, Præstemarken
 25. Mads Peter, Præstemarken
 26. ?
 27. ?
 28. Maren Andersen, St. Velling
 29. Lærer Corydon
 30. ?
 31. Grete Madsen, Søndagshvile
 32. Karen Hvid Vellingvej
 33. ?
 34. ?
 35. Kristian Madsen, Velling
 36. Ejner Jacobsen, Emanuel og Marie Jacobsen
 37. Bodil Ladegaard, Præstemarken
 38. ?
 39. Oda Madsen, Velling
 40. ?
 41. Gudrun Nielsen, Forsamlingshuset
 42. Carlo Madsen, Velling
 43. … Brandt, Smidstrup
 44. Edith Jensen, Slagter Jensens datter
 45. Gerda Hansen, Præstemarken
 46. ?
 47. ?
 48. Emma Jensen, St. Velling
 49. Otto Kjær, Præstemarken
 50. Knold? Ejner, Præstegårdsvej
 51. Edvard Ditlevsen, Præstemarken
 52. Aage Hvid, Hvidsminde St. Velling
 53. ?
 54. ?
 55. Tot – bror til Ejner Jensen, Præstegårdsvej
 56. Ester Corydon, Skolen
 57. Helge Haar, Mejeribyen
 58. Carlo, børnehjemmet
 59. Palle Brandt
 60. Peter Stagelund, Mejeribyen
 61. Harry Haar, Mejeribyen
 62. Hans Nebel, Nørrelund
 63. Hans Stagelund, Mejeribyen
 64. Herta Andersen, Søndagshvile
 65. Hans Peter Andersen, Præstegårdsforpagter
 66. Ruth, børnehjemmet
 67. Johanne, børnehjemmet
 68. Karen Margrete Ladegaard, Præstemarken
 69. Lis Andersen, Søndagshvile
 70. Anna Hvid, Hvidsminde. St. Velling, Kjeld malers kone
 71. Lisbeth Christensen, Præstegårdsforpagter
 72. ?
 73. Margit Corydon, skolen
 74. Inger Margrete Nielsen, Præstegårdsvej
 75. Sissel Marie Jacobsen, Bovballemøllevej
 76. ?
Smidstrup skole 1939

Smidstrup skole 1939

Smidstrup skole 1939

 1. ?
 2. Erik Mikkelsen
 3. ?
 4. ?
 5. Asta Mikkelsen
 6. ?
 7. Johannes Ladegaard
 8. Kurt Jensen, børnehjemmet
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. Gustav Johansen
 15. ?
 16. Ulla Hansen, Præstemarken
 17. Grethe Ladegaard
 18. ?
 19. ?
 20. Karen Margrethe Ladegaard
 21. ?
 22. ?
 23. Grethe Hansen, Præstemarken
 24. Grethe Nielsen, Præstemarken
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. Hans Nielsen
 30. Johannes Haar, Gl mejeri Heise
 31. Jens Ladegaard
 32. Lærer Corydon
 33. ?
 34. ?
 35. Anna Ladegaard
 36. ?
 37. ?
 38. Poul Bjerre, Ding-Dang
 39. Niels Kajholm
 40. ?
 41. Hans Jørgen Gade
 42. ?
 43. ?
 44. Bjerre
 45. Fru Corydon
 46. Erna Jensen, skrædderens datter
 47. ?
 48. Karen Jacobsen
 49. Tove, børnehjemmet
 50. ?
 51. Gerda Brøndum
 52. Johannes, børnehjemmet
 53. Knud Erik Andersen
 54. Johan Jacobsen
 55. Henriksen
 56. Søren
 57. Mimmi, Velling
 58. Ruth Rasmussen
 59. ?
 60. Kirsten Bjerre
 61. ?
 62. Uffe Hvid
 63. Ejnar Hansen
 64. Knud Erik
 65. Erik Hansen, Præstemarken
 66. Børge Bissenbacher
 67. ?
 68. Vagn Hansen
 69. Johannes Kier Hansen, Præstemarken
 70. ?
 71. ?
 72. ?
 73. Kis Ladegaard
 74. Inger Rosenløve, præstens datter
 75. Sigrid Christensen
 76. Bertha Kjærulf, Posthus
 77. Esther Sørensen
 78. Johannes Jacobsen
 79. Karl Ladegaard
 80. ?
Smidstrup skole 1943/44

Smidstrup skole 1943/44

Smidstrup skole 1943/44

 1. Frk Bjerg
 2. ?
 3. Rita Pagh, Far: Peter Pagh
 4. Jytte Larsen, Far: Mejeribestyrer Larsen
 5. Erna Jensen, Far Skrædder Jensen Klattrupvej 15
 6. Kristen Bjerre, Far: Kristian Bjerre Ringer og graver
 7. ?
 8. ?
 9. ?
 10. Peder Henriksen
 11. ?
 12. … Emil Hansen
 13. Johannes Jensen, Børnehjem
 14. ?
 15. Knud Erik Petersen, senere brygmester i Viborg, Mor: Else Pedersen damefrisør
 16. ?
 17. ?
 18. Johan Jakobsen
 19. Carl Ladegaard
 20. Uffe Hvid
 21. Anne Grethe Bjerre, Far: Kristian Bjerre Ringer og graver
 22. Else Mikkelsen, tvilling
 23. Inga Mikkelsen, tvilling
 24. Lærer Corydon
 25. ?
 26. ?
 27. ?
 28. Esther Sørensen, Forældre: … og Søren Sørensen
 29. Karen Margrethe Ladegaard
 30. ?
 31. ?
 32. ?
 33. ?
 34. ?
 35. ?
 36. ?
 37. ?
 38. ?
 39. Tove Johansen, Adr: Vangsbjerg
 40. Gerda Brøndum
 41. ?
 42. Grethe Bissenbakker
 43. ?
 44. Frode Worm
 45. Niels Vagn Jakobsen
 46. ?
 47. ?
 48. Ester Corydon, lærerens kone
 49. ?
 50. Johanne Rasmussen
 51. Inga Bjerre
 52. ?
 53. Tove Ladegaard
 54. Verner Hansen
 55. Bent Andersen/Hansen (Rutebil)
 56. Hans Peter Lange eller Hans Chr. Lange
 57. Svend Aage Ladegaard
Smidstrup skole 1950

Smidstrup skole 1950

Smidstrup skole 1950

 1. Carsten Tegnstrup
 2. ?
 3. Erling Roland Madsen
 4. Arne Ladegaard
 5. Niels Vagn Jacobsen
 6. ?
 7. ?
 8. ?
 9. Elmo Pedersen
 10. Aage Christensen, Krogaarden
 11. Bente Tømrer
 12. Ruth Troelsen
 13. Alice Hoffmann
 14. Åse BissenbakkerErns Asmussen
 15. Ernst Asmussen
 16. Bent Christensen
 17. … Juul
 18. Per Sørensen, Grønhavegård
 19. ?
 20. ?
 21. Orla Troelsen
 22. Thomas Juul
 23. Folmer Troelsen
 24. Christian Hansen, rutebil
 25. Niels Thuesen
 26. ?
 27. ?
 28. ?
 29. Fru Corydon
 30. Lærer Corydon
 31. Niels Erik Bjerre
 32. Thorkild Juul
 33. Frode Worm
 34. Jørgen
 35. ?
 36. Jens Peter Andersen
 37. Hans Christian Lange
 38. Else Ladegaard
 39. Karen Thomsen, Møllegaard
 40. ?
 41. Esther Bjerre, blomsterhandler
 42. Karen Lauersen
 43. Vera, børnehjem
 44. Gerda
 45. Rosa …. Velling købmand
 46. Karen Jensen
 47. ?
 48. Jytte Frandsen
 49. Margit Ditlevsen
 50. ?
 51. Inge Lise Pedersen
 52. Bodil Hansen, Møllegården
 53. Lis Thomsen
 54. Anne Lise Hansen, ornemand
 55. Aase Ladegaard
 56. Karen Hansen, gartner Velling
 57. Bodil Thomsen
 58. Elsebeth Mortensen, vognmand
 59. Mette Sørensen, Grønhavegård
 60. ?
 61. Bent Juul
Smiddstrup gamle skole ca. 1960

Smiddstrup gamle skole ca. 1960