Den ældste bygning i Smidstrup sogn er kirken, den stammer fra ca. 1200.

Smidstrup er opstået omkring en forgrening af Mølleåen. Landsbyen blev tidligt en del af 1700-tallets landboreformer, og allerede i 1771 var samtlige gårde i landbyen selveje. Fem af disse ligger stadig i selve Smidstrup - Smidstrupgård, Enghavegård, Feddelrede, Bundgård og Elbogård.

I løbet af 1800-tallet blev en del detailhandlere og forskellige landbrugsrelaterede servicefunktioner trukket til landsbyen. Smidstrup blev et typisk eksempel på den udvikling, der fulgte med andelstanken og blev desuden præget af konflikten mellem tidens to dominerende åndelige retninger - Indre Mission og Grundtvigianerne.

Smidstrups Kirkes ældste dele er fra årene 1160 - 1200, og kirken nævnes første gang i håndskriftet Ribe Oldemoer fra o. 1325. Det indremissionske islæt i landsbyens liv repræsenteres af missionshuset Zarepta, som er opført i 1884, og andelsmejeri Søndagshvile, der blev etableret i 1904 som modstykke til Smidstrup Andelsmejeri, som blev stiftet i 1888. Smidstrup Andelsmejeri blev nedlagt i 1958 og bygningen omdannet til ejerlejligheder, medens Søndagshvile fortsatte driften frem til 1970. Bygningen blev nedrevet i 1995.

Landsbyen er første gang omtalt o. 1330 under navnet Smithstorp. Første del af navnet - smith, er det gamle danske ord for smed, og der er i sognet fundet flere smeltesteder for jernudvinding. Andet led er afledt af torp, gammel dansk for lille landsby.

(uddrag af Vejle arkivs historiske atlas)

 

Smidstrup kirke. Fotograf ukendt

Smidstrup kirke. Fotograf ukendt