Frederik IV kundgør den 21. februar 1721, at der skal oprettes 20 skoler i hver af krongodsernes 12 rytterdistrikter. Fra 1722 til 1727 opføres de 240 skoler samt en ekstra på Bogø. Der blev udarbejdet detaillerede retningslinjer for udseende og opførelse. Der bliver opsat en mindeplade på hver af skolerne. Mindepladerne fra Smidstrup o Skærup rytterskole er nu opsat ved indgangen til aulaen på Smidstrup Skærup Centralskole.

På mindetavlerne er både den latinske og den danske indskrift lagt i kongens egen mund.

Den latinske tekst er ikke indhugget med latinske bogstaver, men dog med en type, så den adskiller sig fra den danske tekst. Der er ”slåfejl” i adskillige af mindetavlerne, især i den latinske tekst, som stenhuggeren ikke forstod. På mindetavlen fra Skærup rytterskole er der en ”slåfejl”. Der skulle stå ”perpetuo” men der står ”perpeluo”.

Den latinske tekst kan oversættes til:

”Denne skole tillige med 240 lignende har jeg i året 1721 opført i de distrikter, som af mig er oprettet til altid at underholde 12 ryttereskadroner”.

Den danske tekst:


Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig opholdt,
At sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldt,
Thi yder jeg min Tack, og breeder ud DIT Navn,
Og bygger Skoler op, de fattige til Gavn.
GUD lad i dette Værck DIN Naades Fylde kiende!
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende!
Lad altid paa min Stool, een findes af min Ætt
Som meener DIG MIN GUD! og DISSE SKOLER rætt.

Alle billeder og oplysninger om rytterskolerne er hentet fra ”Bogen om rytterskoletavlerne” skrevet af Sigv. Ellkier-Pedersen og udgivet i 1971 på Universitetsforlaget i Aarhus.

Retningslinjer for rytterskolernes ensartede størrelse og materialevalg.

Retningslinjer for rytterskolernes ensartede størrelse og materialevalg.

Bygning med få ændringer i tag, murværk, dør og vinduer samt den oprindelige placering af mindetavlen.

Bygning med få ændringer i tag, murværk, dør og vinduer samt den oprindelige placering af mindetavlen.

Mindetavlen fra Smidstrup rytterskole på Madekærvej 7.

Mindetavlen fra Smidstrup rytterskole på Madekærvej 7.

Mindetavlen fra Skærup rytterskole.

Mindetavlen fra Skærup rytterskole.