Store Velling har haft to købmænd, men i dag er der ingen. Den første blev etableret på Stokballevej 2 ca. 1900, da Søren Sørensen købte grunden og etablerede høkerhandel. Den sidste købmand på adressen lukkede i 1982. Læs mere i bogen "Smidstrup - spredte træk af sognets historie" side 587.

Stokballevej 2, Det Kongelige Bibliotek Odense Luftfoto 1957

Stokballevej 2, Det Kongelige Bibliotek Odense Luftfoto 1957

Den anden købmand lå på Vellingvej 67. Der blev drevet forretning på adressen fra 1930 til 1970. Læs mere i bogen "Smidstruo - spredte træk af sognets historie" side 573 til 574.

Vellingvej 67, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1952

Vellingvej 67, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1952

Omkring 1820 købte bønderne i Velling et stykke jord og byggede en bysmedje på adressen Stokballevej 1. Godtlib Jørgensen blev den første bysmed i Velling. Inden han blev bysmed boede han på Vellingvej. Efter statsbankerotten og pengeombytningen i 1813 til 1815 var han sammen med ejeren af Grønhavegård indblandet i en sag om produktion af falske pengesedler. Se omtale af sagen her. Kun to huse længere henne ad Stokballevej havde Bernhardt Jensen en privat smedje, så i 1852 sælger bysmeden smedejorden og bygningerne til Grønhavegård. I 1884 udlejer Grønhavegård smedjen til Hans Mouritz Hoffmann. I 1904 dør Hoffmanns kone, så han lukker smedjen og flytter fra Velling. Smedjen er for længst brudt ned. Læs mere i bogen ”Smidstrup – spredte træk af sognet historie” side 586 til 587.

Bysmeden i Velling Stokballevej 1, Fotograf ukendt

Bysmeden i Velling Stokballevej 1, Fotograf ukendt