I dag er der ingen mulighed for at handle i Håstrup, men tidligere var der to købmandsforretninger i byen. De lå side om side i "centrum" af byen. Georg Nyborg købte i 1870 huset på Frifeltvej 1 og indrettede købmandsbutik i huset.I 1918 købte Niels Kruse huset og udvidede butikken med lidt cykelforretning. Købmandsbutikken blev nedlagt i slutningen af 1960'erne. Efterfølgende har der været forsøg med andre varer, blandt andet antikviteter, dog uden den store succes. 

Frifeltvej 1, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

Frifeltvej 1, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

På Frifeltvej 3 finder vi den anden købmandsforretning. Huset har været handlet mange gange og i 1918 købte Hjalmar Jensen huset og rev det ned. Han byggede et nyt hus med butik ud til vejen. Huset ligger der endnu. Der var købmandsbutik frem til 1982, hvor handlen var gået så meget tilbage, at ejeren lukkede butikken. Du kan læse mere om de to butikker i bogen "Smidstrup - spredte træk af sognets historie" side 836 til 840.

Frifeltvej 3, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

Frifeltvej 3, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

Håstrup har ca. 150 indbyggere, men alligevel havde Håstrup egen lægepraksis fra 1874 til 1972. Den første læge i Håstrup var Hans Vilhelm Hartvigsen, som var læge i Håstrup fra 1874 til sin død i 1915. Historien fortæller, at Hartvigsen var en farverig person, der ofte, når han var på besøg hos sognets fattige, ikke tog betaling for behandlingen. Hartvigsen byggede sin konsultation i et hjørne af haven til Håstrupgård, som hans forældre ejede. Konsultationen fik adressen Håstrupgårdsvej 9. Hartvigsen testamenterede huset til sin mangeårige husbestyrerinde. Så byggede Håstrups 150 indbyggere en ny lægepraksis på Håstrupgårdsvej 7. Den nye lægepraksis blev solgt til en ny læge med den klausul, at bygningen kun måtte videresælges til en anden læge, som ville praktisere i Håstrup. Efter Hartvigsen har der været 5 praktiserende læger i Håstrup. Den sidste praktiserende læge var Esben Olsen, som begyndte i Håstrup i 1959 med 1.200 patienter spredt ud over et stort område. I 1972 gik Espen Olsen i kompagniskab med lægen i Taulov med praksisadresse i Taulov, så var det slut med at have lægepraksis i Håstrup.

Den gamle lægepraksis Håstrupgårdsvej 9, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

Den gamle lægepraksis Håstrupgårdsvej 9, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

Den nye lægepraksis Håstrupgårdsvej 7, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

Den nye lægepraksis Håstrupgårdsvej 7, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952