Klattrup skole Klattrup Bygade 22 - 24, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952.

Klattrup skole Klattrup Bygade 22 - 24, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952.

Før 1868 gik børnene fra Klattrup i skole i Smidstrup eller Tiufkær. I december 1868 fik Klattrup sin første skole på Klattrup Bygade 24. Indtil 1952 var der en skolemark, som stod til rådighed for skolens førstelærer. Rasmus Jespersen var førstelærer ved Klattrup skole fra 1914 til 1952 og blev dermed den lærer, der har været ansat længst tid til ved skolen. Da han gik på pension ophørte ordningen med at have en skolemark. Den sidste lærer var Hans Pedersen, som i 1959 fulgte med til Smidstrup-Skærup Centralskole, hvor han især tog sig af skolens sløjdundervisning. Han havde også stor interesse for Egnsmindesamlingen. I 1929 havde skolen så mange elever, at der blev oprettet en forskole på Klattrup Bygade 22. Forskolen blev nedlagt og solgt sammen med skolen efter 1959, hvor sognets skoler blev samlet i Smidstrup - Skærup Centralskole. Læs mere i bogen ”Smidstrup – spredte træk af sognet historie” side 623 til 628.

Klattrup skole 1931

Klattrup skole 1931

Klattrup skole 1931

 1. Emma Poulsen
 2. Jenny Poulsen
 3. Nancy Hansen
 4. Anna Knudsen
 5. ?
 6. ?
 7. ?
 8. Karen Margrete Kjær Hansen
 9. ?
 10. Hans Nielsen
 11. Holger Larsen
 12. ?
 13. Læreer Jespersen
 14. ?
 15. Knud Duedahl Knudsen
 16. ?
 17. ?
 18. Anna Berntsen
 19. ?
 20. Klara Christensen
 21. Inger Christensen
 22. Else Jespersen
 23. Fru Jespersen
 24. Inger Duedahl Knudsen
 25. Magnus Jensen
 26. Kristine Jensen
 27. ?
 28. ?
 29. ?
 30. Gunder Marie Gårde
 31. Else Jensen
 32. ?
 33. Sigurd Bjerregård
 34. ?
 35. Egon Lauersen?
 36. Georg Jensen
 37. Inger Berntsen
 38. ?
 39. Henning Knudsen
 40. Kristine Koed
 41. Aksel Jensen
Klattrup skole 1934

Klattrup skole 1934

Klattrup skole 1934

 1. Sigurd Bjerregård
 2. Peter Børge Pedersen
 3. ?
 4. Inger Berntsen
 5. Emma Poulsen
 6. Tora Nielsen, smedens datter
 7. Jenny Jensen
 8. Asta Lauersen
 9. Helga Berntsen
 10. Kirstine Koed
 11. Inga Holtzendorff Dam
 12. Ella Jespersen
 13. Emma Poulsen
 14. ?
 15. Hans Nielsen
 16. Inger Christensen
 17. Elna Knudsen
 18. Ruth Kjær Hansen
 19. Nancy Hansen, fra brugsen
 20. Elsse Jespersen
 21. Lærerinde Thygesen
 22. Johannes Jensen
 23. Signe Jensen
 24. Ellen Andersen
 25. Ellen Pedersen, Krogshave
 26. Olga Nissen
 27. Thyra Knudsen
 28. Lærer Jespersen
 29. ?
 30. Jens Christian Jensen
 31. Kaj Ude Pedersen
 32. Aksel Jensen?
 33. Magnus Jensen?
 34. Egon Lauersen
 35. Gunda?
 36. ? Jensen, død ca 1935 11 år gammel
 37. Karl Berntsen
 38. Jakob Pedersen
 39. Holger Larsen
 40. Hans Pedersen
 41. Ellen Nielsen
 42. Kirstine Jensen
 43. Herta Nielsen
 44. Inger Duedal Knudsen
 45. Else Jensen
 46. Hansie Kjær Hansen
Klattrup skole 1938

Klattrup skole 1938

Klattrup skole 1938.

 1. Lærerinde frk. Helga Z Jessen
 2. Thyra Knudsen, tækkemandes datter
 3. Ruth Nielsen, Harald Nielsens datter
 4. Signe Jensen, Axel Jensens datter, søster til nr. 26
 5. Tove Dam
 6. Ellen Pedersen, Krogshave
 7. Inger Dam
 8. Else Pedersen
 9. Herta Nielsen
 10. Grethe Jensen, Sørensen
 11. Karl Berntsen
 12. Kaj Ude Pedersen
 13. Lærer Jespersen
 14. Hansine Kjær Hansen
 15. Else Jensen
 16. Henning Knudsen, tækkemandens søn
 17. Holger Fangel Larsen
 18. Jenny Jensen, Svinholt
 19. Inger Berntsen
 20. Helga Berntsen
 21. Kirstine (Musse) Koed
 22. Sven Aage Nielsen
 23. Orla Hansen
 24. Else Jespersen
 25. Anna Jensen
 26. Kaja Jensen, søster til nr. 4
 27. Valgborg Knudsen
 28. Magda Koed
 29. Edith Nissen
 30. ellen Mandrup Thomsen
 31. Johannes Berntsen
 32. Var ude fra Klattrup Halskov
 33. Kristian Lauridsen, Busse
 34. Jens Christian Jensen
 35. Hans eller Karl, moderen Ingrid var husbestyrerinde på Karensminde
 36. Ella Jespersen
 37. Magnus Jensen, bror til nr. 44
 38. Viggo Hansen?
 39. Hans Pedersen?
 40. Ellen Nielsen
 41. Olga Nissen
 42. Doris, gift med Reinholdt Ladegaard
 43. Egon Laursen
 44. Aage Pedersen, søn af Ingvart Pedersen
 45. Johannes Jensen, bror til nr. 37