Linnet skole 1929

Linnet skole 1929

Linnet skole omkring 1946.

Linnet skole omkring 1946.

Linnet skole omkring 1946.

 1. Lærer Oskar Josefsen
 2. Else skov
 3. Anne Birgitte Gregersen
 4. Irma Nielsen
 5. Carla Kragh
 6. Else Hansen
 7. Inga Hansen
 8. Inger Jensen
 9. Leif Udesen
 10. Knud Vissing
 11. Holger Mortensen
 12. Niels Jørgen Knudsen
 13. Thorkil Jensen
 14. Egon Fogh
 15. Jørgen Jensen
 16. Bent Nielsen

Linnet skole omkring 1950.

 1. Lærer Herman Andersen
 2. Vagn Hansen
 3. Ejvind Sørensen
 4. Johannes Fogh
 5. Kasper Sørensen
 6. Preben Sørensen
 7. Jørgen Ove Vissing
 8. Anne Birgitte Gregersen
 9. Paula Sørensen
 10. Inga Hansen
 11. Else Skov
 12. Egon Fogh
 13. Leif Udesen
 14. Arne Hansen
 15. Leif Lauersen
 16. Eva Sørensen
 17. Ulla Sørensen
 18. Jytte Fogh
 19. Henning Gram
 20. Henning Holmgaard
 21. Frank Vissing
 22. Hans Peter Hansen
 23. Niels Jørgen Knudsen