Historisk dag i 2009

De nedlagte skoler

I forbindelse med 50 året for Smidstrup – Skærup Centralskoles oprettelse i 1959, blev der arrangeret en tur til de nedlagte skoler i Smidstrup og Skærup sogne.

Knud Erik Knudsen kørte bussen, hvor der var plads til ca. 30 deltagere.

Knud Rasmussen var sammen med Gudrun Bøgedal leder af turen.

Turen begyndte ved skolen Tiufkærvej 3 i Smidstrup. Derfra kørte vi forbi den gamle Rytterskole på Madekærvej 7. Denne skole blev bygget som rytterskole i 1721, da området var under Koldinghus rytterdistrikt.

Derfra kørte vi til Håstrupvej 140 i Håstrup. Skolen blev bygget omkring 1835, men tidligere havde der også været skole i Håstrup, men i et lokale på en af byens gårde.

På Frifeltvej 7 blev der bygget en forskole i 1919. De to yngste klasser gik i forskolen, og de to ældste i skolen på Håstrupvej 140.

Herfra gik turen til Tiufkær. Vi stoppede omkring Tiufkærvej 134. Her var der en skole i 1833, hvor ejeren af Jensgård Hans Pedersen Haar udsteder et skøde til Smidstrup sognråd på matr. 49. Han købte jorden tilbage i 1862, og skolen flyttes til Rødmosevej 110.

Her havde sognerådet tidligere købt jord, der blev stillet til rådighed for læreren.

Skolen blev bygget i 1862. Turens deltagere fik lejlighed til at høre og se nærmere på skolen og den gamle stald, der stadig eksisterede. Der blev også lejlighed til at gå en tur gennem skolebygningen og se skolestuen.

Tiufkær forskole Rødmosevej 112 blev bygget her i 1934 på grunden, som havde været brugt til fattighuset, inden fattiggården blev bygget på Tiufkærvej i 1869. De første år underviste lærerinden på både Klattrup og Tiufkær forskoler.

Turen gik videre til Klattrup skolerne. I 1868 blev den første skole bygget. (tidligere gik børnene i skole enten i Smidstrup eller Tiufkær). I 1929 blev der oprettet en forskole i de tidligere avlsbygninger til skolen. Som før omtalt, delte de lærerinde med Tiufkær.

Linnet var næste mål for turen. Første stop var ved Linnet gamle skole på Højløkkevej 46, som blev oprettet i 1877. Den fungerede til 1928, hvor den nye skole blev bygget på Højløkkevej 28. Her var der ingen forskole.

I Skærup har der også været en rytterskole, som blev bygget på Rytterskolevej ? i 1721

Desværre blev denne skole nedrevet og opført et andet sted. Tavlen fra den rytterskole blev flyttet med til Smidstrup – Skærup Centralskole i 1959. Den nye skole i Skærup blev bygget i 1913 på Nederbyvej 18.

Her fik vi mulighed for at gå en tur rundt om skolen.

Skolerne i Velling blev næste besøg.

Første stop er på Hvilstedvej, hvor vi så ud på Fredericiavej 479, der har der været en pogskole (se omtale Smidstrupbogen s. 556) men i 1901-02 blev der bygget skole på Madekærvej 134, som blev skole for Lille Velling området. Børnene fra Store Velling gik stadig i Smidstrup skole på Vellingvej 29.

Denne skole blev bygget i 1857 og lærer Thorberg flyttede med fra rytterskolen på Madekærvej. De første år var alle årgange i skolen, men i 1922 lejede nogle forældre et hus på Vellingvej 37. der blev dannet et I/S, og huset blev købt i 1923-24.

Her var de tre første årgange. Se omtale i Smidstrupbogen s. 311og følgende.

Sidste stop var Smidstrup-Skærup Centralskole på Tiufkærvej 3. Her viste skoleinspektør Bent Ditlevsen rundt i de nye lokaler med bibliotek m.m. Lokalerne var netop indviet denne sommer.

Aftenen sluttede med kaffe i skolen.

Til alle de gamle skoler har der været et stykke jord, som læreren kunne dyrke, som en hjælp til lønnen. Der var mulighed for at have en ko, nogle grise og får.

 

Meta Lange.