Skyggebjerg har adressen Tiufkærvej 151. Navnet Skyggebjerg er kendt tilbage til omkring 1600. I 1712 har der været sygdom på gården, da der er 4 begravelser på mindre end en måned. I dag er gården på 45 ha. Flere steder er Skyggebjerg omtalt som et bol, men det passer ikke med gårdens størrelse. Du kan læse mere om Skyggebjerg i bogen ”Smidstrup – spredte træk af sognets historie” side 129 til 132.

Skyggebjerg ca. 1950. Det Kongelige Bibliotek, Aalborg Luftfoto

Skyggebjerg ca. 1950. Det Kongelige Bibliotek, Aalborg Luftfoto

Jensgård er kendt som fæstegård tilbage til omkring 1641. I de følgende år var der mange forskellige fæstere på gården. Den sidste fæster på gården blev Jens Henrichsen, som kun var 20 år i 1741, da den sidste af hans forældre døde. Ved hjælp af sin værge fik han gården i fæste. Jens Henrichsen var en dygtig landmand, så ved auktionen på Koldinghus i 1765 købte han gården. Han fik skøde på gården den 30. december 1766, hvor han betalte halvdelen af købesummen kontant. Gården lå tidligere syd for bygaden, men den blev omkring 1800 flyttet ude på området nord for Tiufkær. I 1931 bliver vejen ført ud til Jensgård, og adressen bliver Agernhavevej 107. Gården har sit navn efter Jens Henrichsen. Det nuværende stuehus er fra 1866. Læs mere i bogen ” Smidstrup – spredte træk af sognets historie” side 89 – 95.

Jensgård Agernhavevej 107 Tiufkær, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

Jensgård Agernhavevej 107 Tiufkær, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

Under svenskekrigene hed fæstebonden på Kristinelund Mikkel Troelsen. Han led hårdt under krigene, da gården blev brændt af, så han kun havde et enkelt hus og en hytte at bo i. I 1733 blev gården kaldet Skovriddergodset, det lyder fint, hvilket sikkert ikke var tilfældet, da gården i 1745 blev delt op i to gårde. I 1862 blev gårdene igen lagt sammen og fik navnet Kristinelund. Gården blev i 1881 vurderet til 12.420 kr., hvilket var den absolut højeste vurdering i Tiufkær. Oprindelig lå gården syd for vejen gennem Tiufkær. Omkring 1885 blev gården brudt ned, og der blev bygget en ny på den nuværende placering nord for vejen. Rødmosevej gik gennem gården, men blev omkring 1900 flyttet til det nuværende forløb vest for købmanden. Læs mere om Kristinelund i bogen ”Smidstrup – spredte træk af sognets historie” side 114 til 116.

Kristinelund Tiufkærvej 146, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

Kristinelund Tiufkærvej 146, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952