Gamle matrikelkort viser, at gården Halleskovgaard Klattrup Bygade 37 omkring 1787 var ejet af Thomas Vinding, men Michel Olesen var fæstebonde på stedet. Han var blevet fæstebonde omkring 1787 og købte gården omkring 1810. Den gang var gården på ca. 10 td. land. Omkring 1850 fordoblede ejeren arealet ved opkøb af andre jorde. Omkring 1900 blev der foretaget nye opkøb, så arealet kom op på ca. 28 td. land. I 1953 blev der igen foretaget nye opkøb. Gården kom så op på 45 td. land.

Halleskovgaard Klattrup Bygade 37, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

Halleskovgaard Klattrup Bygade 37, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

I 1783 købte Berthel Petersen Højgaard Klattrup Bygade 3 på auktion. Nogle år senere købte han lidt mere jord. Han har måske forkøbt sig, for i 1799 må han pantsætte gården for et lån på 200 rdl. Lånet blev først indfriet i 1810, da han solgte gården. Det tyder ikke på en god indtjening. Fra 1873 til 1875 blev der bygget nyt stuehus og ny fløj mod øst med lade og vognport. Forsikringssummen blev nu sat til 2.265 kr. Omkring 1900 var gården på 28 tdr. land. I 1930’erne fik gården navnet Højgaard. I 1972 blev jorden fra Klattrup Bygade 11 købt og lagt ind under gården. Læs mere i bogen ”Smidstrup – spredte træk af sognets historie” side 608.

Højgaard Klattrup Bygade 3, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

Højgaard Klattrup Bygade 3, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

Ved matriklen i 1688 var Altona på adressen Klattrup Bygade 15 et bol. I 1723 måtte fæstebonden afstå gården på grund af armod. I de næste 50 år blev gården delt op og senere mere eller mindre samlet igen ved flere forskellige opkøb. Siden blev flere jordstykker igen solgt fra, så gårdens tilhørende jord har varieret meget i størrelse. I 1773 boede Mads Hansen Lomholt på gården, og han købte stedet til selveje. Gården blev dengang kaldt Altona. Omkring 1780 blev Altona solgt til en væver. På det tidspunkt var der også produktion af teglsten på Altona. Efter 1860 blev gården forbedret meget, og der blev opkøbt jord, så Altona omkring 1890 var på 37 td. land. Der er siden opkøbt mere jord, så gården i dag er på 47 td. land jord. I dag hedder gården Enghavegård. Læs mere i bogen ”Smidstrup – spredte træk af sognets historie” side 501 til 503.

Enghavegård Klattrup Bygade 15, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952

Enghavegård Klattrup Bygade 15, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952