Bestyrelse
Formand, Inger Skov tlf. 20 58 29 60
Næstformand, Frank Bjerrisgaard
Bestyrelsesmedlem, Birthe Andersen
Bestyrelsesmedlem, Arne Ladegaard
Bestyrelsesmedlem, Tage Asmussen
Kasserer, Karen Laursen
Suppleant, Svend Aage Ladegaard
Suppleant, Kirsten Andergren


Medarbejdere Lokalarkivet
Inger Skov
Willy Jensen

Revisor

Oscar Nielsen og Herluf Holst

Revisor suppleant

Karsten Welling Nielsen


Miniby og skolesamarbejde