Bestyrelse
Formand, Inger Skov tlf. 20 58 29 60
Næstformand, Frank Bjerrisgaard
Bestyrelsesmedlem, Kirsten Andergren
Bestyrelsesmedlem, Arne Ladegaard
Bestyrelsesmedlem, Niels Gundtoft
Kasserer, Karen Laursen
Suppleant, Svend Aage Ladegaard
Suppleant, Else Roy


Medarbejdere Lokalarkivet
Meta Lange og Keld Christensen

Revisor

Oscar Nielsen

Revisor suppleant


Miniby og skolesamarbejde