Her finder du billeder af klasser fra sognet skoler fra den første halvdel af det tyvende århundrede. Klasserbilleder, hvor vi har navne på mange elever, bliver lagt ud på hjemmesiden. Vi har mange flere klassebilleder, hvor vi mangler navne på eleverne. Vil du hjælpe med at sætte navne på eleverne så besøg os på arkivet. Måske er din mormor eller morfar på et af billederne. Vi mangler også mange klassebilleder. Ligger du inde med ældre klassebilleder, vil vi meget gerne overtage og opbevare billedederne. Hvis du ikke vil af med billededet, så vil vi meget gerne have en kopi.