Håstrup skole Håstrupvej 140, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952.

Håstrup skole Håstrupvej 140, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952.

Håstrup forskole Frifeltvej 7, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952.

Håstrup forskole Frifeltvej 7, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 til 1952.

Håstrup skole Håstrupvej 140.
Niels Kjersgaard Arevad blev den 11. januar 1831 ansat som den første lærer ved Håstrup skole. Skolen var ikke bygget færdig, så undervisningen forgik i en lejet stue hos en husmand. Den 4. september 1831 blev skolen indviet. Indtil 1919 havde skole 2 klasser, den lille og den store klasse, og alle børnene kunne være i skolen. Efter 1919 havde skolen 4 klasser, så på forældrenes initiativ og betaling købte man i 1919 Frifeltvej 7 og byggede Håstrup forskole. Herefter var der 2 klasser i forskolen og 2 klasser i Håstrup Skole. Den sidste lærer i Håstrup skole blev Knud Hansen, som tiltrådte 1. august 1949. Da skolen blev nedlagt i 1959 flyttede han med til Smidstrup – Skærup Centralskole, hvor han underviste til sin død i 1975. Læse mere om Håstrup skole i bogen ”Smidstrup spredte træk af sognets historie” side 793 til 795 og 842 til 843.

Håstrup skole omkring 1918 før forskolen.

Håstrup skole omkring 1918 før forskolen.

Haastrup skole omkring 1918

 1. ?
 2. ?
 3. Hans Høy, vejen mod Viuf
 4. Markus Knudsen, vejen mod Herslev
 5. ?
 6. ?
 7. Kristian Møller
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. Svend?
 14. Fru Johansen Haastrup Skole
 15. Olga Johansen, vejen mod Mosevrå
 16. Helga Røy, Haastrup, vejen mod Viuf
 17. ?
 18. ?
 19. ?
 20. ?
 21. ?
 22. Frida Møller
 23. Marie? Ravn, Bovballe Mølle
 24. ?
 25. Ninna Mortensen, Vilstrup Skov
 26. Jonna Sørensen, søster til Villy, Haastrup by
 27. Helga Dahl Johansen, lærerdatter, ikke skolesøgende
 28. ?
 29. Lærer N P Johansen
 30. ?
 31. ?
 32. Gerda Kruse, møllerdatter, Haastrup vej mod Viuf
 33. ?
 34. Thyra Røy
 35. Magda Nielsen, Haastrup, vej mod Mosevrå
 36. Else Andersen
 37. Sinne Johansen
 38. Jessy Pedersen, Frifelt, Haastrup Nørre mark
 39. Sigrid Lassen, Haastrup Nørre mark
 40. Marie Pedersen, Frifelt, Haastrup Nørre mark
 41. Helga Kruse, møllerdatter, Haastrup, vej mod Viuf
 42. Mette Schmidt, Haastrup
 43. ?
 44. ?
 45. Tage Dahl Johansen, Haastrup Skole, Haastrup
 46. Thomas Thomsen, Rugbjerggård, Haastrup
 47. ?
 48. Thomas Pedersen, Frifelt, Haastrup
 49. ?
 50. ?
 51. Villy Sørensen, skrædder og centralbestyrer Haastrup by
 52. ?
 53. ?
 54. ?
 55. ?
 56. ?
 57. ?
 58. ?
 59. ?
 60. ?
 61. Peter Pedersen, Frifelt
 62. ?
 63. ?
 64. ?
 65. ?
 66. ?
 67. ?
 68. ?
 69. ?
 70. ? Ravn, Bovballe Mølle
 71. ?
 72. ?
 73. Anna Winkel, Vilstrupvej, Haastrup
 74. ?
 75. Anna Nielsen, Vilstrupvej, Haastrup
 76. ?
Håstrup skole omkring 1922 efter forskolen.

Håstrup skole omkring 1922 efter forskolen.

Håstrup skole omkring 1922

 1. Jørgen Jensen, far arbejdede på Gertrudsminde
 2. Søren Knudsen, Bovballe Mølle
 3. Svend Jensen
 4. Henry Madsen, Vilstrup Skov
 5. Peter Jespersen Pedersen, Frifelt
 6. Gunner Jensen, forældre er købmanden
 7. Arne Jensen, bror til Svend Jensen
 8. Lærer N. F. Johansen
 9. Lærerinde Malfred Thomsen, stammer fra Herslev
 10. Christian Jensen, bror til Jørgen Jensen
 11. Aksel Smidt, Bovballemøllevej
 12. Aage Jensen, bror til Gunner Jensen
 13. ?
 14. Aage Andersen, Rugbjerggård
 15. Svend, Løballevej over for centralen
 16. Iver Pedersen, Frifelt
 17. ?
 18. Henry Johansen, Mosevråvej
 19. Peter Hansen, Rigmors bror
 20. Orla, Frifeltvej
 21. Villy Sørensen, centralen
 22. Regner Knudsen, Bovballe Mølle
 23. Aksel Jepsen, Mosevråvej
 24. Hans Kruse, Håstrup Mølle
 25. Arnold Smidt, bror til Aksel Bovballemøllevej
 26. Karen Sørensen, Nørlund
 27. Karen Knudsen?
 28. Helga dahl Johansen, lærerens datter
 29. Dagmar Petersen, Frifeltvej
 30. Else Møller, Frifeltvej
 31. Mary Nielsen, Frifeltvej
 32. Inger, søster til Orla nr. 20
 33. Anna Hansen, Håstrupgårdsvej
 34. Nanny Smidt, søster til aksel og Arnold
 35. Fru Johansen
 36. Anna Nielsen, søster til Tømrer Niels
 37. Viola, Håstrupvej
 38. Karen Pedersen, søster til Dagmar Frifeltvej
 39. Rigmor Hansen
 40. Magda Andersen, Rugbjerggård
 41. Magda Hansen, Frifeltvej
 42. Oda, søster til Inger og Orla
 43. Margrethe Madsen, søster til Henry nr. 4
 44. Inger Sørensen, Nørlund
 45. ?
 46. Marie Madsen, søster til Henry
 47. Marie Kristoffersen, Frifeltvej
Håstrup skole omkring 1947.

Håstrup skole omkring 1947.

Håstrup skole omkring 1947.

 1. Kristian Petersen, Håstrupvej
 2. Lilly Jensen, Håstrupgårdsvej
 3. Thorkild Kring, ”Håstrup Nedergård”
 4. Anne Margrete Jørgensen, Frifeldtvej
 5. Herluf Andersen, ”Kirstinesminde”
 6. Erik Poulsen, Tingstedlund
 7. Kirsten Hansen, ”Håstrupgård”
 8. Elna Knudsen
 9. Lærerinde fr. Thomsen
 10. Inger Ravn
 11. Vera Petersen, ”Gertrudsminde”
 12. Agnes Andersen, Bovballe Møllevej
 13. Arne Schmidt Hansen, ”Grønlundgård”
 14. Rita Christoffersen, Håstrupvej
 15. Herdis Johannesen, ”Ventegodt”
 16. Anna-Lise, ”Ventegodt”
 17. Ruth Nielsen, ”Håstrupgård”
 18. Magda Hansen, Smidstrupvej
 19. Lærer N.P. Johansen, Håstrup Skole
 20. Bent Andersen, Bovballe Møllevej
 21. Egon Christoffersen, Frifeltvej
 22. Arne Poulsen, Mosevråvej
 23. Lilly Groth, ”Løballegaard”
 24. Kaja Rosendahl Hansen,
 25. Asta Ravn
 26. Grethe Kruse
 27. Birgit Schmidt Hansen, ”Grønlundgaard”
 28. Sinna Skovgaard Jensen, ”Petersminde”
 29. Thora Petersen, Håstrupvej
 30. Fru Anna Marie Johansen, Håstrup Skole
 31. Vagn Aage Kristjansen, Mosevråvej
 32. Poul Kruse
 33. Frede Nielsen, Håstrup Skov
 34. Tage Mikkelsen, Håstrup Central
 35. Bent Smith, Bovballe Møllevej
 36. Norma Nielsen, ”Haastrupgård”
 37. Poul Kring, ”Haastrup Nedergaard”