Sådan begyndte det!

Ellen og Henrik Welling Nielsen drev i mange år gården Wellingsminde i Tiufkær. De samlede gamle landbrugsredskaber og husgeråd fra omkring århundredskiftet fra hele sognet. Wellingsminde blev solgt i 2002, og de ca. 600 genstande blev foræret til Smidstrup Lokalhistoriske Forening, der netop var stiftet. Smidstrup & Omegns Museum blev etableret i en af længerne til Smidstrup Præstegård med et udstillingsareal på 200 m2. Efterhånden var der brug for mere plads, og i to omgange blev udstillingsarealet udvidet ved at inddrage 2. sal, så museet nu råder over 400 m2

Her kan du læse mere om overdragelsen til Smidstrup & Omegns Museum.

Henrik Welling 1995 Tiufkærvej 115, Fotograf ukendt

Henrik Welling 1995 Tiufkærvej 115, Fotograf ukendt

Sigvald Ellkier-Pedersen midt i Egnsmindesmlingen, som han opbyggede efter 1960. Egnsmindesamlingen blev i 2012 overdraget til Smidstrup & Omegns Museum.

Sigvald Ellkier-Pedersen midt i Egnsmindesmlingen, som han opbyggede efter 1960. Egnsmindesamlingen blev i 2012 overdraget til Smidstrup & Omegns Museum.

Egnsmindesamlingen!

Egnsmindesamlingen blev påbegyndt i 1960 af daværende skoleinspektør på Smidstrup-Skærup Centralskole Sigval Ellkier-Pedersen. Egnsmindesamlingens genstandene, som var indsamlet rundt om i Smidstrup Sogn, skulle bruges til undervisning i hjemkundskab og historie. Smidstrup-Skærup Centralskole, som opbevarede samlingen, manglede plads. Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske Forening blev tilbudt at overtage samlingen. Der blev underskrevet en overdragelseskontrakt den 9. november 2012.

Efterfølgende blev de ca. 2.000 genstande fotograferet og registreret. De fleste af genstandene kunne implementeres i den eksisterende samling på Smidstrup & Omegns Museeum bortset fra de større landbrugsredskaber, der blev placeret på Arne Ladegaards ejendom Nørrevang 101.

Sigvald Ellkier-Pedersens søn Stig Ellkier-Pedersen lavede i 2013 en billedsamling med beskrivelse af, hvordan hans far i 1960 tog initiativ til at opbyggede Egnsmindesamlingen, som i 2012 blev overdrraget til Smidstrup & Omegns Museeum. Her kan du se og læse Stig Ellkier-Pedersens fortælling.

Lokalarkivet

Vi modtager løbende arkivalier (dokumenter og billeder) fra lokalbefolkningen eller fra personer, hvis aner er fra Smidstrup Sogn. Ved overdragelsen af Egnsmindesamlingen fulgte også en del arkivalier med. Arkivet er i dag én af Vejle kommunes 17 lokalarkiver. Smidstrup Lokalarkiv er placeret sammen med Smidstrup Museeum på Præstegårdsvej 74.

Lance Luscombe og Metha Lange underskriver aftalen den 9. november 2012. Fotograf Frank Jensen

Lance Luscombe og Metha Lange underskriver aftalen den 9. november 2012. Fotograf Frank Jensen