Sådan begyndte det!

Ellen og Henrik Welling Nielsen drev i mange år gården Wellingsminde i Tiufkær. De samlede gamle landbrugsredskaber og husgeråd fra omkring århundredskiftet fra hele sognet. Wellingsminde blev solgt i 2002, og de ca. 600 genstande blev foræret til Smidstrup Lokalhistoriske Forening, der netop var stiftet. Smidstrup & Omegns Museum blev etableret i en af længerne til Smidstrup Præstegård med et udstillingsareal på 200 m2. Efterhånden var der brug for mere plads, og i to omgange blev udstillingsarealet udvidet ved at inddrage 2. sal, så museet nu råder over 400 m2

Her kan du læse mere om overdragelsen til Smidstrup & Omegns Museum.

Henrik Welling 1995 Tiufkærvej 115, Fotograf ukendt

Henrik Welling 1995 Tiufkærvej 115, Fotograf ukendt

Egnsmindesamlingen!

Samlingen blev påbegyndt i 1959 af daværende skoleinspektør Ellkier-Pedersen. Genstandene, som var indsamlet rundt om i Smidstrup Sogn, skulle bruges til undervisning i hjemkundskab og historie. Smidstrup-Skærup Centralskole, som opbevarede samlingen, manglede plads. Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske Forening blev tilbudt at overtage samlingen. Der blev underskrevet en overdragelseskontrakt den 9. november 2012.

Efterfølgende blev de ca. 2.000 genstande fotograferet og registreret.
De fleste af genstandene kunne implementeres i den eksisterende samling bortset fra de større landbrugsredskaber, der blev placeret på Nørrevang.

Lokalarkivet

Vi modtager løbende arkivalier fra lokalbefolkningen eller fra personer, hvis aner er fra Smidstrup Sogn. Ved overdragelsen af Egnsmindesamlingen fulgte også en del arkivalier med. Arkivet er i dag én af Vejle kommunes 17 lokalarkiver.

Lance Luscombe og Metha Lange underskriver aftalen den 9. november 2012. Fotograf Frank Jensen

Lance Luscombe og Metha Lange underskriver aftalen den 9. november 2012. Fotograf Frank Jensen