Arbejdsgrundlag for ledelsen af Museum og Arkiv

Museet og arkivet drives af Smidstrup og Omegns Lokalhistoriske Forening, hvis bestyrelse jf. foreningens vedtægter har det overordnede ansvar for museets og arkivets ledelse og drift.

Museet indsamler genstande og arkivalier med betydning for Smidstrup og omegn til belysning af egnens kulturhistorie og kulturværdier. Formålet er, at genstande og arkivalier forbliver i lokalområdet, og at de egnede dele af samlingerne gøres tilgængelige for offentligheden, herunder til brug i undervisning. Det tilstræbes, at museet og arkivet kun har sammenfaldende dækningsområder efter gensidig aftale mellem arkiver/museer. Museet vælger selv ud fra en museumsmæssig og undervisningsmæssig vurdering, hvilke genstande, der udstilles og i hvilken sammenhæng. Genstande, der ikke kan restaureres, ikke har museumsmæssig værdi eller haves i mange eksemplarer, kan i særlige tilfælde afhændes og registreres da som afgang ført i registreringerne.

Det skal sikres:

  • At museet har fast åbningstid 2 gange om ugen fra maj til oktober, samt efter aftale.
  • At der er offentlig adgang til lokalarkivet 1 gang om måneden.
  • At åbningstiden bliver bekendtgjort.
  • At der er en daglig leder af lokalarkivet (ulønnet).
  • At brug af samlingerne sker under opsyn, således at gældende tilgængeligheds regler og lovgivning overholdes.
  • At både museet og lokalarkivet sørger for en god opbevaring og en forsvarlig journalisering samt registrering af materialet.

Ovenstående arbejdsgrundlag godkendes sammen med vedtægterne for Smidstrup og Omegns Lokalhistoriske Forening. Vedtaget på generalforsamlingen d. 6. marts 2014.

Se vedtægterne her.