Tidslinje for Smidstrup Museum

 • 2002 Lokalhistorisk gruppe oprettes, som en undergruppe af Smidstrup Borgerforening. Overdragelse af Henrik og Ellen Welling Nielsens samling. Lejeaftale med menighedsrådet om indretning af museum i Smidstrup præstegårds kostald på 200 m2.
 • 2003 Samlingen flyttes og kan ses i forbindelse med byfesten. Indretningen af museet færdiggøres med indretning af køkken og toilet.
 • 2004 Museet åbnes officiel den 17. juni. Smidstrup og Omegns Lokalhistoriske Forening stiftes den 9. september i Smidstrup forsamlingshus
 • 2005 Østsiden af stalden indrettes som ”stuehus”.
 • 2006
  ”Stuehuset” indvies den 3. august.
 • 2007 På 1. sal åbnes 100 m2 udstillingslokale. 
 • 2009 Stoleliften opsættes og foreningens 5 år jubilæum fejres med åbning af skoletjeneste.
 • 2010 Lokalarkivet etableres, som et af Vejle Kommunes lokalarkiver.
 • 2011 På 1. sal etableres 100 m2 åbent magasin. Isoleres og indrettes med ovenlys, magasinhylder og udstillingsområde.
 • 2012 Den 1. november overdrages Egnsmindesamlingen til museet. Større landbrugsredskaber placeres ved Arne Ladegaard, Nørrevang.
 • 2013 Lokalarkivet bliver medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).
 • 2016 Nye vinduer i arkivet og trappeopgangen.

Gennem alle årene har Smidstrup Byfest v. ”Samvirke” støttet museet og arkivet.