Medlemskort for året 2020 er udsendt i februar måned, og vi håber, I vil benytte det,

Ved at indsætte beløbet på konto: 6855 0000169061 i Vestfyns Bank, eller på Mobile Pay nr: 91334. I kan også betale til en af museets venner. HUSK navn og adresse evt mailadresse, så får du automatisk nyhedsbrevet.

Vi sender en stor tak til alle, som har støttet os og gjort 2019 til et godt år for foreningen.

Medlemskontingent for året 2020 er 75 kr. for enlige og 150 kr. pr. husstand.

Du støtter museet ved at være medlem af Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske Forening. Det er af stor betydning for museets drift, at få økonomisk støtte gennem medlemskontingent.

Der er også brug for hjælp med det praktiske arbejde i forbindelse med museets drift. Har du lyst til at hjælpe er du meget velkommen. 

Arbejdsfredag på museet juli 2019, Foto Keld Christensen

Arbejdsfredag på museet juli 2019, Foto Keld Christensen