Håstrupgård, Håstrupgårdvej 11 havde i 1915 215 td. land. I dag er gården fredet. I perioden 1984 til 1988 blev gården omfattende restaureret og ført tilbage til den oprindelige stil og udseende, som den havde midt i 1800’tallet. En nærmere beskrivelse kan læses i ”Smidstrup – spredte træk af sognets historie” side 761 til 765.

Håstrupgård, Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Luftfoto 1947

Håstrupgård, Det Kongelige Bibliotek, Sylvest Luftfoto 1947

Petersminde blev selvejergård, da Hans Jørgensen og Malene Sørensdatter Koed fik kongeligt skøde på gården den 21. november 1769. Den har været slægtsgård langt tilbage i tiden. Navnet Kring kom til slægten,da Abraham Kring den 25. oktober 1918 giftede sig med Eleonora Lund datter af gårdens ejer. Abraham Kring og Eleonora købte Petersminde af Peder Lund i 1924. Gården var på det tidspunkt på 109 td land. Du kan læse mere om Petersminde i bogen ”Smidstrup – spredte træk af sognets historioe” side 746 til 749.

Petersminde Frifeltvej 13, Det Kongelige Bibliotek, Aalborg Luftfoto 1948 - 1954

Petersminde Frifeltvej 13, Det Kongelige Bibliotek, Aalborg Luftfoto 1948 - 1954

Håstrup Nedergård Håstrupgårdsvej 3 var i 1641 ejet af fæstebonde Poul Madtzen. Under svenskekrigene blev Håstrup voldsomt hærget, men ved et mirakel slap Håstrup Nedergårds 4 huse hele gennem krigene. Det var fæster Joen Pedersen, der i maj 1765 købte gården til selveje. Joen døde som 28 årig i maj måned 1767. Inden 4 uger efter begravelsen giftede enken Anne Dorthea sig igen, så det blev hendes nye mand Hans Peder Madsen, der den 5. december 1769 fik skøde på gården. Det fortælles, at Anne Dorthea i 1785 blev dræbt af et vådeskud gennem vinduet til soveværelset. Hun blev begravet den 27. juli 1785. Efter Anne Dortheas død giftede Hans Peter Madsen med Anna Olesdatter. Han døde selv  i 1800, hvor boet blev delt mellem hans enke og 9 børn. 4 sønner og 5 døtre. Omkring 1830 blev gårdens beboere anset for at være ”fine”, eller de anså sig selv for at være ”fine”. Da datteren skulle giftes i 1835, blev hun omtalt som ”Jomfru Sara”, hvilket normalt kun blev brugt blandt gejstlige og i meget ”fine” familier. Omkring 1892 blev gården bygget om, og i den forbindelse fik den navnet Håstrup Nedergård. I 1905 havde gården 105 td. land. Læs mere i bogen "Smidstrup - spredte træk af sognets historie" side 736 til 739.

Håstrup Nedergård Håstrupgårdsvej 3, Det Kongelige Bibliotek Sylvest Jensen Luftfoto 1947

Håstrup Nedergård Håstrupgårdsvej 3, Det Kongelige Bibliotek Sylvest Jensen Luftfoto 1947