Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske Forening

Museum & Lokalarkiv

Præstegårdsvej 74

7000 Fredericia oktober 2020

 

Kære medlemmer og andre der viser interesse for foreningens arbejde.

Nu har vi efterår og Coronaen raser stadig.

Det afholder os dog ikke fra, at vi har tilrettelagt aktiviteter for resten af året.

Men først et lille resume. Byvandringen i Velling lørdag d. 5. september blev et tilløbsstykke. Der kom ca. 100 og hørte Ole Sørensen fra Egeland fortælle om sin slægt og Jørgen Ravn fortælle om borgere i Velling. Vi endte turen ved Birgitte og Niels Gundtoft på Hviidsminde. Efter at alle var placeret i laden til kaffe med brød, fortalte Karen Bisgaard om kroen, skolen, og gårde i Lille Velling. Niels Gundtoft fortalte om Stokballegaard og den nyetablerede sø på hans mark, som vi efterfølgende beså. Et skønt område.

 

En stor tak til alle fire for jeres bidrag til at fortælle lokalhistorie. En stor tak til Birgitte og Niels Gundtoft for husly og ekstra arbejde med kaffebryg og ekstra borde.

Foredraget på museet søndag d. 13. september om 1. verdenskrig blev gennemført med behørig fysisk afstand. Det var et spændende billedforedrag med relation til udstillingen om 1. Verdenskrig og Genforeningen.

 

Udflugten der var arrangeret til lørdag d. 19.september, blev aflyst.

Som noget nyt, har vi i år åbent i oktober måned. Så har I lyst og tid, kan I stadig nå at besøge os.

 

AKTIVITETER I EFTERÅRSFERIEN

Tirsdag d. 13, og torsdag d.15. kl. 11.00-16.00 Inviterer vi børn og forældre til at komme på besøg.

 

MEST FOR BØRN

Museet har lavet en lille konkurrence.

I skal rundt i museet og finde genstande. Opgaven går ud på at I skal finde ud af, hvad genstanden har været brugt til. Gætter I rigtig er der en lille præmie.

I kan også skrælle æbler på et gammelt skrælleapparat.

I ”skolestuen” kan du skrive med griffel, som man gjorde det for 100 år siden. Har du/I lyst til en kop kaffe/te, eller en kop varm kakao med lidt bagværk, kan det købes for 40 kr.

LOKALHISTORISK DAG LØRDAG D. 14.NOVEMBER KL.13.00-15.00

I år bliver lokalhistorisk dag noget reduceret. Vi plejer at have indlæg både formiddag og eftermiddag, med en lille frokost midt på dagen.

I år har Keld Christensen, der arbejder med lokalhistorie og arkivalier sammensat et spændende program.

Kl.13.00

Kom i gang med din egen slægts historie. Du får en kort introduktion til at bruge arkiv.dk

Kirkebøgerne og folketællingerne. Opbygning af dit eget slægtstræ må vi tage på et senere tidspunkt. Hvis der er interesse, kan vi lave et kursus.

Hvad kan jeg finde på nettet om min egen slægt?

  1. På arkiv.dk kan du finde billeder fra landets sogne. Er der billeder fra din fødegård? Er der skolebilleder af din far og mor?
  2. I kirkebøgerne kan du finde oplysninger om fødsler, konfirmationer, vielser og dødsfald.
  3. I folketællingerne kan du finde oplysninger om, hvem der boede på din fædrene gård på et bestemt tidspunkt. Du kan se personernes alder, og i hvilket sogn de er født.
  4. Du vil få udleveret en lille manual, med guidning af, hvordan du selv kan komme videre

 

Vi slutter med en kop kaffe/te med brød, koster 40 kr.

 

HJEMMESIDEN

Vores hjemmeside er opdateret. Lige nu arbejder Keld og Willy med en video fra byvandringen i Velling. Se hjemmesiden. www.smidstrupmuseum.dk

 

SMIDSTRUP LOKALARKIV & Museum

Vi har hen over sommeren modtaget flere genstande og arkivalier. Det er vi meget glade for.

Enkelte har også kontaktet os med genstande vi har sagt nej til. Vores kriterier for at modtage og registrere genstande og arkivalier er, at emnerne skal komme fra Smidstrup & omegn, eller har en relation til sognet.

 

PROJEKT MINIBY

Der arbejdes ihærdigt. Har du lyst til at arbejde med husbyggeri i 1:100, er det måske noget for dig? Kontakt Jonna Nielsen 61767788 eller Inger Skov 20582960

 

BLIV MEDLEM

Vi vil gerne have mange medlemmer. Du/I kan indmelde jer ved Karen Laursen 25184480

Kontingent 150 kr. pr. husstand 75 kr. for enlige. Bankkonto 6855 0000169061, mobilpay 91334

 

NYT! - JULEMARKED LØRDAG D. 21. NOVEMBER kl. 11.00-16.00

I mange år har Kirkens Korshær og spejderne holdt julemarked i Missionshuset. Denne aktivitet er ophørt. Vi tror mange vil savne, at kunne købe adventskranse, dekorationer osv. lokalt. Derfor vil vi gerne forsøge os i en mindre udgave. Alt afhænger af regler om forsamlingsantal, når vi kommer til medio november.

 

 

LIDT HISTORIE FRA SOGNET

I forbindelse med byvandringen i Velling spurgte Niels Gundtoft. ”Hvad var det med den kongerevy”. Vi arbejdede videre med emnet. Var det en myte eller virkelighed? Et besøg ved Jørgen og Birgitte Bomholt på Agernhavevej ledte os på sporet. Jørgen kunne fortælle, at der var gengivet et avisudklip i Smidstrup kirkeblad i 1998. Jørgen kunne også fortælle, at avisudklippet var fundet i Peder Buhls gemmer, i forbindelse med at han flyttede på Smidstrup Plejehjem.

Niels Thomsen, der i mange år var kommis ved Thomassen, havde fortalt Jørgen, at han som stor dreng cyklede til Stokballegaard for at overvære soldaternes optrin.

Avisudklippet er fra Vejle Amts Folkeblad, og vi har regnet os frem til, at kongens besøg fandt sted sidst i 1920erne.

Vi modtager gerne flere oplysninger om kongebesøget.

Læs det spændende avisudklip!

 

SMIDSTRUP FORSAMLINGSHUS

I foreningen glæder vi os meget over, at forsamlingshuset blev reddet. Og vi ønsker de nye ejere held og lykke fremover.

I forbindelse med oprydning fik vi indleveret en gammel gymnastikforeningsprotokol fra 1942.

Ak, ja! Dengang var der også ballade med ungdommen. Prøv bare at læse nedenstående uddrag af protokollen.

Tak for jeres interesse og støtte til Lokalhistorisk Forening.

De bedste hilsner bestyrelse og medarbejdere