Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 

 

 

 

Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske Forening

 

Museum & arkiv

 

Præstegårdsvej 74,7000 Fredericia

 

 

April 2018

 

Kære medlemmer og andre interesserede

 

 

Så nærmer tiden sig for vores sæson åbning. Vi åbner torsdag 3.maj 14-17, men vores åbningsarrangement finder sted: SØNDAG D. 6. MAJ KL. 14.00. Vi giver en kop kaffe. De modtagne gaver 2017 får en kort omtale, derefter fortæller vi lidt om udstillingerne og der vil også være lidt underholdning og sang.

 

 

4. MAJ ARRANGEMENT – MARKERING AF BEFRIELSEN I 1945

 

Et samarbejde m. Smidstrup-Skærup menighedsråd, Smidstrup-Skærup seniorklub, Smidstrupparkens Venneforening, og Smidstrup lokalhistoriske forening.

 

Vi begynder med en kort gudstjeneste i Smidstrup Kirke kl. 19.00, derefter mødes vi ved mindestenen

 

kl. 19.45, hvor der vil være fællessang og byrådsmedlem Hans Hoffensetz vil holde en tale. Aftenen afsluttes med kaffe og alsang på museet. – alle er velkomne.

 

 

NYE UDSTILLINGER I 2018

 

Sidste år var vi ude i den store verden med udstillingen om Vestindien.

 

I år har vi fokus på lokalområdet.

 

 

SMIDSTRUP KIRKE

 

I kan se en udstilling om Smidstrup Kirke, som for 100 år siden blev overdraget til menigheden.

 

Der fortælles historie på plancher og vi har lånt forskelligt kirketekstil.

 

 

 

”FRA HUSFLID, SOM EN NØDVENDIGHED - TIL HUSFLID FOR FORENØJELSENS SKYLD” ca. 1800-1955

 

Med baggrund i museets mange hjemmelavede genstande til brug inde som ude, har vi samlet eksempler i mange små udstillinger. Vi har lavet en ny udstilling med hør og uld, halmbinding. Forskelligt håndarbejde f.eks. Hedebosyning, engelsk broderi, hvidsøm, knipling, orkis, hækling. korssting, løvsavsarbejder. Mapper m. prøveklude fra højskoleophold 1950erne og meget mere.

 

 

HISTORIE & BAGGRUND FOR UDSTILLINGEN

 

Formålet med udstillingen er blandt andet at sætte den i sammenhæng med tiden i Smidstrup Sogn før Næringsloven, som blev vedtaget i 1857. Indtil da havde købstæderne hævd på handel og håndværk,(håndværks lavenes monopol) Der var dog visse undtagelser, som havde været gældende siden følgende lov:

 

Christian V. Danske lov fra 1683 står der:

 

”Ingen håndværksmand må bo i landsbyen undtagen grovsmede, murermestre, tømmermænd, skindere, skrædder må kun sy i vadmel, skomagere må kun sy bondesko, vævere må kun væve vadmel, blår og hamp, bødkere, hjulmænd, teglbrændere og pottemagere som kun gør sorte potter. Ingen må drive købmands skab på landet eller sælge nogen kramvarer”

 

Endelig bestemte loven at landsbyens bønder skulle føre deres varer. ( Kød, korn, mælk, æg, fjerkræ osv.)

 

til torvet, eller markedet i købstaden på bestemte dage.

 

 

En opgørelse over de tilladte håndværk viser, ifølge Mikkelsens bøger om Smidstrup Sogn,

 

at der fra 1830- 1850 var: 16 vævere, 5 skræddere, 22 spindere/syersker, 9 træskomagere, 2 skomagere, 4 murermestre, 5 smedemestre, 1 kurvemager, 3 kludekræmmere(kludekræmmerne kom med en lille vogn og opkøbte gamle klude og andet brugt fra gårdene)

 

Man forstår derfor godt at landbefolkningen var selvforsynende. Det gjaldt redskaber til markbrug, flettede kurve til opbevaring, tekstiler, brugsting til huslige gøremål osv.

 

Næringsloven fra 1857 gav flere muligheder for at arbejde i landsbyerne. Med et næringsbrev i hånden, kunne alle nu nedsætte sig som mester indenfor deres gren. Og mange af de fagområder der var i landsbyen før næringsloven, etablerede sig nu med egen forretning, F.eks. væver, skomager. Man kunne nu også købe meget af det man selv fremstillede førhen.

 

Grundtvigs højskoletanker om at højne mulighederne for landboungdommen blev for alvor slået fast efter krigen i 1864. Hans tanke var at de unge fra landet skulle have folkelig dannelse, så de kunne deltage i ånds og kulturlivet, interessere sig for politik og demokrati. Gå ind i fællesskaber med det formål at skabe mere ligestilling mellem høj og lav og mellem by og land. Fra 1865-1900 blev der oprettet 160 højskoler i Danmark.

 

De unger piger og karle på landet fik efterhånden mere fritid og med fritiden steg interessen for at lave finere håndarbejde. Det var ellers tidligere forbeholdt det bedre borgerskabs kvinder. Ugeblade og hæfter viste hver uge mønstre på forskellige håndarbejdsteknikker. For mændenes vedkommende blev der startet husflidsforeninger landet over (N.C. Rom startede med højskolen som forbillede, foreningen ”Dansk husflid” for 145 år siden) Foreningen ”Håndarbejdets fremme” kom lidt senere og har i år 90 års jubilæum.

 

Tiden var der nu til at man kunne lave, håndarbejde og husflid for fornøjelsens skyld, mere end det var nødvendigt. Kilde. Gyldendals leksikon

 

 

KUNSTMALER WILLIAM HANSEN - 110 ÅRET FOR HANS FØDSEL

 

Vi viser lille udstilling om kunstneren, der blandt andet er kendt for udsmykningen af Smidstrup skoles aula. (som for øvrigt kan ses i skolens åbningstid). Vi har lånt et par billeder til miniudstillingen om ham.

 

 

”LÆR DIT SOGN AT KENDE” - BYVANDRING TIRSDAG D. 19. JUNI KL. 19.00

 

I år mødes vi i Smidstrup Kirke. Vi hører om kirkens historie, byggestil, kalkmalerier. For dem der har lyst bliver der lejlighed til at se kirkeklokkerne m.m. Sognepræst Henrik Skoven og andre vil fortælle. Vi slutter aftenen med kaffe i Kirke huset.

 

 

HØSTDAG PÅ NØRREVANG 101 FREDAG D. 3. AUGUST KL. 14-17

 

I forbindelse med byfest ugen arrangeres der traditionen tro høstdag. Alle er velkomne til at komme og

 

se, hvordan høsten foregik i gamle dage. Der kan købes æbleskiver og vafler, kaffe/te og øl/vand.

 

 

FORENINGS NYT

 

Revisor Karen Laursen har afløst Arne Ladegaard som foreningskasserer.

 

Kontingent eller andet kan nu indbetales på Mobilpay 91334. Vi oplever ofte at besøgende vil give en lille skærv til museet, men ikke mange har kontanter i dag, så det er en af grundene til oprettelsen, som vi håber I vil tage godt imod.

 

 

”HUSBYGGERNE” - Der arbejdes støt og godt og der kommer flere huse til i ministørrelse. Peder Lange er ny medarbejder i gruppen, og med hans faglige baggrund er han den rette til at hjælpe med opmåling af husene. Se de færdige huse i udstillingen på museet.

 

 

Vi glæder os til den nye sæson, og vi håber rigtig mange vil komme og besøge os, også grupper.

 

HUSK! –Vi åbner gerne udenfor åbningstiden, som er søndage og torsdage kl. 14-17

 

Ring til Metha Lange tlf. 23865142 eller mail: inger@lindbergskov.dk for besøg udenfor åbningstiden.

 

 

Læs mere på Museets hjemmeside: www.smidstrupmuseum.dk

 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

Smidstrup & Omegns Museum Præstegårdsvej 74 Smidstrup 7000 Fredericia Tlf 75860142