Overdragelse af museum 2004

Overdragelse af museum 2004

 

Mange var mødt frem d. 17. juni 2004, da Henrik Welling Nielsens samling

blev overdraget til

Smidstrup & Omegns Museum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Welling, Knud Ravn og Hans Erik Brønserud

ankom til museet i landauer.

 

 

 

 

 

( foto Else Ladegaard)

 

 

 

 

 

 

 

Gudrun Bøgedal byder på udvalgets vegne velkommen til åbningen af museet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksel Møller Simonsen læser prolog skrevet af Risse Hviid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risse Hviid

 

 

Deltagerne giver Risse en klapsalve for hendes prolog.

 

 

 

 

 

 

 

Prolog ved åbning af Smidstrup & Omegns Museum den 17. juni 2004.

skrevet af Risse Hviid.

Smidstrup og Omegns museum er nu en realitet,

alt er pudset og plejet, malet og efterset,

en gammel stald er gjort interessant og flot,

renset og kalket og indrettet godt.

Wellingsmindes landbrugsmuseums mange ting

har nu fået plads her rundt omkring,

Samlet af Henrik Welling Nielsen gennem mange år,

og af Knud Ravn de en istandsættelse får.

Vi er meget glade for den nye plads.

Og Smidstrup Borgerforening kan føle sig godt tilpas,

her er virkelig noget lokalt , som bliver bevaret,

vi ser hvor godt det hele er klaret.

Tingene er fra en slidsom tid,

men at få dem på plads har også kostet slid.

En højtryksrenser er god at hà.

Og den slags lettelser har vi jo i dà.

Efter tilskud fra forskellige fik vi vand indlagt,

og fik i malkerummets ene side ” træk og slip” anbragt.

Oppe på loftet er der plads til mer.

Engang kan vi nok også holde indvielse der.

Et gammeldags WC kunne der også blì,

hvor aviser ikke var til at læse i.

Der er bryggers med gruekedel, bruser og en rulle så gò,

samt huggehus med værktøj til næsten alt selv fremstilling af træsko.

I dag vil vi alle hjælpere sige stor TAK!

Det er deres ihærdighed ,som bragte alt i hak.

Hvordan i gamle dage tingene blev tè,

det kan vore efterkommere her få at se .

Vi siger Velkommen til alle , som er interesseret,

et sydjysk kaffebord bliver gratis serveret ,

men et frivillig bidrag , en mønt eller en seddel

må gerne puttes i vores henkogningskedel.

Bjarne Wellings tale på sin fars vegne ved overdragelsen 17. juni 2004.

Starten på denne samling fortaber sig i det uvisse ... Min far har vist aldrig smidt noget ud, så interessen for gamle ting har altid været der.

Men det startede vist for alvor for omkring 20 år siden. Rigtig mange lokale landmænd har bidraget til samlingen, når de kom med gamle sager, de havde fundet under oprydning hjemme på gården.

Efterhånden rygtes det, at far var interesseret i gamle ting og mange kom med noget de havde haft liggen på lofter og lignende steder.

De ting, som ikke var i så fin stand. forsøgte du at sætte i stand ... nogle gange med grov høvlen, men så for 10-15 år siden fik du hjælp.af postm Knud Ravn og han havde en fin høvl med. Du så, at her var mulighed for en medhjælper og du udnævnte ham straks til 2. kustode ....

I to har haft mange gode timer sammen i museet, men det er der også andre, der har. Dit ældste barnebarn Bitten sagde til mig'i aftes, at jeg skulle sige, at børnebørnene også har gode minder om bedstefars museum og alle de forskellige historier, du har fortalt dem i forbindelse med de mange rundvisninger du har givet dem.

Rigtig mange har bidraget til samlingen gennem tidens løb og du bar følt et stort ansvar for de ting, som du har fået overdraget af andre. Derfor ved jeg også, at det var en stor lettelse for dig, da der var nogen, som ville overtage din samling. da du., efter moden overvejelse, valgte at sælge Wellingsminde.

Gennem årene har mange besøgt samlingen i Tiufkær og mange har nydt godt af mors bagelamst, for der var da altid kaffe til de besøgende ... Især har i haft mange besøg fra Sankt Josef i Fredericia og altid har du, far, med stor entusiasme fortalt og formidlet din viden .om de gamle ting.

Det er min fars ønske, at samlingen fortsat må blive brugt til at formidle budskabet fra gamle dage og at historien om disse gamle ting og de folk, som brugte dem, må blive givet videre til nye generationer.

Til alle jer, som står bag Smidstrup og Omegens Museum. skal lyde en stor tak fra os for det store arbejde i har lagt i at overtage denne samling og i ønskes held og lykke med det fortsatte arbejde med at formidle viden om gamle dagel

Tak!

 

Eftermiddagen sluttede med "Sydjysk kaffebord" i præstegårdens lade.

 

Smidstrup & Omegns Museum Præstegårdsvej 74 Smidstrup 7000 Fredericia Tlf 75860142