Bestyrelse

Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 2004

 

 

Generalforsamling 2014

 

var torsdag d. 6. marts kl. 19.30 i Smidstrup Forsamlingshus.

 

Efter generalforsamlingen fortalte seniorkøbmand Niels Vagn Thomassen

 

spredte træk, omkring træfninger i Smidstrups omegn i treårskrigen 1948 til 1850.

(foto Willy Jensen)

 

Årets generalforsamling var

onsdag d. 6. marts 2014

kl. 19.30 i Smidstrup Forsamlingshus.

Helle Bøgild Nielsen og

Svend Aage Ladegaard

ønskede ikke at genopstille.

i stedet blev Inger Skov valgt til bestyrelsen

og

Johannes Nielsen blev valgt som suppleant.

Bestyrelsen har konstitueret sig

d. 14. marts 2014

 

Formand: Metha Lange

 

Næstformand: Inger Skov

 

Kasserer: Arne Ladegaard

 

Sekretær: Frank Jensen

 

Medlem: Jørgen Nielsen

 

Suppleant:

 

Aage S. Christensen

 

og Johannes Nielsen

Årets generalforsamling var

onsdag d. 13. marts 2013

kl. 19.30 i Smidstrup Forsamlingshus.

Stig Ellkier, der havde sin teen-ager tid i Smidstrup, som søn af Egnsmindesamlingens stifter skoleinspektør S. Ellkier Pedersen,

holdt foredrag.

 

Emnet er: Gode gamle grejer - fra Egnsmindesamlingens start.

 

 

 

 

Generalforsamlingen blev en rigtig god aften i Egnsmindesamlingens teg.

Ved selve generalforsamlingen

blev Frank Jensen valgt ind i bestyrelse

i stedet for Holger Jensen, der ikke ønskede genvalg

og Aage S. Christensen blev valgt som suppleant.

 

 

Ved årets generalforsamling 24. marts 2011.

 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Holger Jensen, blev genvalgt. Gudrun Bøgedal ønsker ikke genvalg, ind kom Jørgen Nielsen. Metha Lange, blev genvalgt.

Valg af en suppleant, på valg Frank Jensen, blev genvalgt.

Valg af 1 revisor på valg Herluf Holst, blev genvalgt.

Valg af en revisor suppleant på valg Karsten Welling Nielsen, blev genvalgt.

 

 

I 2009 har museet fået installeret en varmlufts pumpe, der gør det muligt at holde

en konstant temperatur i udstillingslokalet på første sal.

Ligeledes er det etableret en stolelift, så gangbesværede får mulighed for at komme

op at se udstilling på 1. sal.

Velux fonden har sammen med Landdistriktsmidler finansieret disse nyanskaffelser.

Der vil i maj mdr. blive indvielse af stoleliften og samtidig vil årets særudstilling,

som i samarbejde med jagtforeningen, bliver jagt gennem tiden, samt udstilling

om pillefabrikken Treka.

 

Datoen for dette vil senere blive offentliggjort.

 

Der blev rettet en tak til alle der har været med til at passe museum og arkiv.

Samtidig gjort opmærksom på at der er brug for flere hjælpere.

 

Efter generalforsamlingen viste Chr. Sørensen fra Kringsminde,

hvordan hørbearbejdes for at det kan blive til fin tråd og senere

til duge m.m.der var megen interesse om dette arbejde.

 

Da museet blev overdraget fra Henrik Welling

til Smidstrup & Omegns museum, var museet administreret af et udvalg under Smidstrup Borgerforening.

Den 9. september 2004 blev Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske Forening stiftet.

 

Vedtægter kan ses i menuen til venstre.

 

 

Efter generalforsamlingen 2018

består bestyrelsen af:

 

Formand : Metha Lange

Næstformand : Inger Skov

Kassere : Karen Laursen

Sekretær : Anna Mortensen

Medlem :Jonna Nielsen

Medlem: Arne Ladegaard

 

1. suppleant: Sonja Sanvad

2. suppleant: Kirsten Andergren

 

Arkivets repræsentant i bestyrelsen: Willy E. Jensen

Inger Skov, Anna Mortensen

 

Miniby projektleder: Erik Jeppesen

 

Smidstrup & Omegns Museum Præstegårdsvej 74 Smidstrup 7000 Fredericia Tlf 75860142