Skoler

Historier fra Smidstrup sogn

Smidstrup ifølge Trap

 

Fra Trap: Danmark:

Nævnes første gang i et dokument fra 1330, hvor stavemåden er Smithstorp. Til sognet hører landsbyerne: Tiufkær, Klattrup, Store Velling, Lille Velling og Håstrup.

I Smidstrup sogn har vistnok engang ligget 4 adelige sædegårde: Smidstrupgård, Vellinggård, Rønshave og én på Håstrup Nørremark, hvor der tidligere var spor af et voldsted.

Om landsbyen Tiufkær fortæller sagnet, at kong Hans, der flere gange (omkr. 1500) opholdt sig på egnen, under en jagt ved Tiufkær tabte sin handske, som var temmelig kostbar. Der blev ledt intenst efter den men uden resultat. Kongen skulle derfor have spurgt, hvad landsbyen hed, og da man svarede ”Fredskær” havde kong Hans svaret, at når hans handske sådan kunne forsvinde, så skulle man hellere kalde byen for Tyvkær.

 

 

Smidstrup kirke. Den ældste del af kirken er fra 11-1200 årene

Smidstrup skole Vellingvej 29.

På billedet: Lærer og kirkesanger er Andreas Peder Andreasen sammen med eleverne omkring 1900

Bygget i 1857 og nedlagt som skole 1959.

 

Da rytterskolen blev afløst i 1857 flyttede lærer Thorberg med herud. Skolen havde en bolig til læreren og desuden en skolestue, hvor børnene gik 18 timer uge, men i to hold efter hinanden. Desuden var der en smule udendørs gymnastikredskaber på legepladsen.

Thorberg blev pensioneret som 70-årig i 1863. Efterfølgere var Peter Behrendt, født 1820 i Gottorp sogn. Han var gift med Marie Jensen Skou, født 1822 i Taulov. Hun døde 24. juni 1872, 17. oktober 1873 giftede Behrendt sig med Johanne Marie Johannesen, født 1833 i St. Velling.

Omtrent et år senere, 14. oktober 1874, fik de datteren Johanne. Behrendt blev omtalt som en meget dygtig lærer, men var meget streng, og ved den mindste forseelse afs­traffede han børnene. Han yndede remser og udenadslære, af historie, bibelhistorie, salmevers og alt andet.

I 1888 efterfulgtes han som lærer og kirkesanger af Andreas Peder Andreasen. Han var født 1858 i Tamdrup og korn til Smidstrup fra Højen. Året efter døde hans kone, og hans svigermor, der var enke, kom for at hjælpe med at "passe hus og barn”.­ I 1898 giftede han sig med Ane Kathrine Kristiansen, født 27. januar 1866 i Højby. Andreasen var kasserer i sygekassen og i plejehjemsforeningen. I 1921 fik lærer Jens Corydon - Pedersen stillingen som førstelærer ved Smidstrup skole. Han var født 8. jul, 1895 i Sdr.Vilstrup. Da der i 1959 var bygget ny skole, flyttede Corydon med som lærer, og han blev skolens første viceinspektør og konstitueret som leder, indtil der kom en skoleinspektør i 1960.

Den gamle skole blev købt af Corydon, der havde den som bolig sin død i 1973.

Fru Corydon døde i foråret 1981, og arvingerne solg­te derefter alt indbo på en auktion, og huset afhændedes til privat be­boelse i august 1981.

Huset kaldes nu "Solgården"

(Uddrag af Smidstrup bogen samlet af Preben Mikkelsen.1997)

 

 

Herunder er der links til historier fra Smidstrup sogn.

Arkivet i Smidstrup er med i fællesskabet med arkiverne i Vejle kommune. Arkivet i Børkop har mange oplysninger og arkivalier fra Smidstrup sogn, derfor kan du ved at klikke ind på nedenstående hjemmeside måske finde de oplysninger du søger.

  1. www.borkophistorie.dk

Smidstrup & Omegns Museum Præstegårdsvej 74 Smidstrup 7000 Fredericia Tlf 75860142