Jernalder Fund

Jernalder Fund

 

lørdag d. 8. april 1978

Store mængder potteskår fundet på mark i omegnen

I nærheden af Smidstrup har der for 2000 år siden boet jernalderfolk . Affaldet fra deres landsby kommer til efteråret på en særudstilling på Vejle kulturhistorisk museum

Det affald der er tale om , er potteskår . Der er gjort adskillige fund både i Haastrup og i Tiufkjær , og det meste betydningsfulde ind til nu er en affaldsplads i en lavning , dels på gården Frifelts mark , der ejes af grd. Theodor Pedersen , Haastrup og på Johs. Lomholts mark i Tiufkjær .

For nogle år siden kom der nogle skår til syne , og ved nærmere undersøgelse viste det sig , at der nær overfladen var et kulturlag med aske , trækul ,benrester og i tusindvis potteskår fra romersk jernalder .

Under ledelse af museums inspektør Poul Kærum , forhistorisk museum, Moesgård og Vejle kulturhistoriske Museum er en del af lavningen nu udgravet , og i foråret vil Vejle Museum lægge et snit igennem jordlagene for at klarlægge kulturlagets beskaffenhed .

En af de lokale der har fulgt udgravningerne på nærmeste hold , er Anne Marie Hviid , Tiufkærvej 101. Hun har på gården Hvidshøj huset alle potteskårene indtil de for nogle dage siden blev sendt af sted til Vejle Museum , og hun har gjort et stort arbejde med at samle skårene – et arbejde , der har krævet meget tålmodighed .

De mange potteskår stammer fra store , grove hverdagskar , fortæller Anne Marie Hviid . Det drejer sig om i hundredvis af krukker , og skårene er blandet mellem hinanden , så i de fleste tilfælde er det umuligt at samle dem til hele krukker igen . Men enkelte af karrene har en så ejendommelig ornamentik, at de skiller sig ud fra de andre , og dem har det været muligt delvis at få samlet igen .

Smukke ting

Der er ikke tale om at det er hele krukker , som jernalderfolket har efterladt , og som er gået i stykker siden . Det er de krukker , som jernalderfolket selv har kasseret , fordi de er gået i stykker .

Af de ting som Anne Marie Hvid har fået delvis samlet , kan man se , at der har været mange smukke ting imellem .

Romansk Jernalder var en tid med meget dygtige pottemagere . De var mestre i at forme små , tyndvæggede kopper med ører og smukke udsmykninger . Desuden er der et egnsmønster , specielt for Sønderjylland , der går igen på mange af krukkerne .

Det er virkelig store mængder potteskår , der er fundet i den 2000 år gamle affaldsplads . På Hvidshøj har der ligget potteskår i to stuer samt en mængde af

de” umulige ” i stalden , før fundet blev sendt til Vejle Kultur Historiske museum.

Men Anne Marie Hviid syndes ,fortiden er spændende at arbejde med . Allerede som barn var hun interesseret i oldtidsfund og hun beundrede ofte nogle stenøkser , som hendes far havde liggende på skrivebordet .

På Hvidshøjs marker er der også fundet og udgravet en grube med skår . De stammer fra et keramikværksted , der er ca. 100 år ældre end det store fund . Man brugte dengang at smide de mislykkede ting fra værkstedet ned i det hul, som var kommet , da man gravede leret frem . To af skårene fra dette fund er restaurerede .

Fra omtale af Smidstrup – Skærup skoles egnsmindesamling :

Omtale i Trekantens Folkeblad onsdag den 27. juli 1983 i forbindelsen med egnsmindesamlingens flytningen tilbage til Smidstrup- Skærup skoles .

”Risse” Hvid skriver :

Går man fra Smidstrup mod vest et par tusind meter , kommer man til et sted , hvor der omkring år 200 lå en lille landsby.

Hvorfra ved vi det ?

Vi ved det, fordi vi har fundet noget affald fra landsbyen ,noget som har ligget i jorden i alle de mange hundred år uden at rådne, ruste op eller forvitre væk. Det er skårene fra deres krukker og skåle.

Dengang -i jernalderen – var de meget dygtige til at lave pottemagervarer .De formede tingene i hænderne og brændte dem i en mile eller i en ovn , hvor de kunne få temperaturen op på 900grader .

Lertøj , som er brændt ved så høj temperatur , er næsten uforgængelig. Der , hvor landsbyen engang lå , er nu marker , som er blevet pløjet og dyrket i flere hundrede år . Alligevel kommer der stadig potteskår op . man kan finde dem, når man går over pløjemarken (bedst om foråret når det har regnet meget )

Dengang jernalderbønderne boede i denne landsby , lå der i en lavning en lille dam , som de brugte til affaldsplads .Når skidtdyngen inde i deres huse blev for stor fejede de det hele sammen og smed det ud i dammen . Til skidtet hørte også skårene fra de lerkrukker ,der var i stykker . Der fleste af dem kom med i affaldsdyngen og blev smidt væk . Efterhånden dannedes et helt lag på bunden af dammen . Dette lag har ligget der indtil for få år siden . Da fik de oppløjede skår nogle amatørarkæologer til at kigge nærmere på stedet. Under opsyn fra Vejle museum er den gamle affaldsplads nu gennemgravet , og mange tusinde skår er sorteret fra.

 

 

 

Smidstrup & Omegns Museum Præstegårdsvej 74 Smidstrup 7000 Fredericia Tlf 75860142