Arkiv

Arkiv

 

 

Den ældste bygning i sognet er kirken, der stammer fra ca. 1200

 

Smidstrup er opstået omkring en forgrening af Mølleåen. Landsbyen blev tidligt en del af 1700-tallets landboreformer, og allerede i 1771 var samtlige gårde i landbyen selveje. Fem af disse ligger stadig i selve Smidstrup - Smidstrupgård, Enghavegård, Feddelrede, Bundgård og Elbogård.

 

I løbet af 1800-tallet blev en del detailhandlere og forskellige landbrugsrelaterede servicefunktioner trukket til landsbyen, der også blev et typisk eksempel på den udvikling, der fulgte med andelstanken og desuden blev præget af konflikten mellem tidens to dominerende åndelige retninger - Indre Mission og Grundtvigianerne.

 

Smidstrups Kirkes ældste dele er fra årene 1160 - 1200, og kirken nævnes første gang i håndskriftet Ribe Oldemoer fra o. 1325. Det indremissionske islæt i landsbyens liv repræsenteres af missionshuset Sarepta, opført 1884, og det overfor liggende andelsmejeri Søndagshvile, der blev etableret i 1904 som modstykke til Smidstrup Andelsmejeri, anlagt 1888. Smidstrup Andelsmejeri blev nedlagt i 1958 og bygningen omdannet til ejerlejligheder, medens Søndagshvile fortsatte driften frem til 1970. Bygningen blev nedrevet i 1995.

 

Landsbyen er første gang omtalt o. 1330 under navnet Smithstorp. Første del af navnet - smith, er det gamle danske ord for smed, og der er i sognet fundet flere smeltesteder for jernudvinding. Andet led er afledt af torp, gl. dansk for lille landsby.

 

(uddrag af Vejle arkivs historiske atlas)

 

 

 

I Smidstrup sogn har der boet mange militærpersoner, da sognet har hørt under

 

Koldinghus rytterdistrikt. Dette har præget livet i sognet gennem tiden.

 

 

Smidstrup Rytterskole Madekærvej 7, bygget omkring 1721. (foto: Metha Lange)

 

 

sangkor fra ca. 1930 (foto: fra egnsmindesamlingens gemmer)

 

Arkivet rummer mange billeder, vi kender ikke navne på alle personer,

 

derfor vil vi gerne have hjælp til at identificere og navngive deltagerne.

 

 

bybilleder i Smidstrup omkring 1930

 

 

Torpsgade 27 . på billedet ses Jens Ladegaard med familie.

 

 

Partier fra Smidstrup omkring 1910.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lbogård Madekærvej 13 Smidstrup 2006 og 2008

 

Smidstrup & Omegns Museum Præstegårdsvej 74 Smidstrup 7000 Fredericia Tlf 75860142